36 Sofas
36 Sofas

2014
Oil on linen
44x97in

36 Sofas detail
36 Sofas detail

2014
Oil on linen
44x97in

Your Every Word
Your Every Word

2014
Oil on canvas
40x30in

A Constant Stream
A Constant Stream

2014
Oil on Iinen
60x48in

The Mouths of Four Gorgons
The Mouths of Four Gorgons

2014
Oil on linen
48x48in

But Where I Am Now
But Where I Am Now

2009
Laminated Digital Print

36 Sofas
36 Sofas detail
Your Every Word
A Constant Stream
The Mouths of Four Gorgons
But Where I Am Now
36 Sofas

2014
Oil on linen
44x97in

36 Sofas detail

2014
Oil on linen
44x97in

Your Every Word

2014
Oil on canvas
40x30in

A Constant Stream

2014
Oil on Iinen
60x48in

The Mouths of Four Gorgons

2014
Oil on linen
48x48in

But Where I Am Now

2009
Laminated Digital Print

show thumbnails